Ukategorisert

IKKE LIKEVERDIGE MENNESKER

30. September 2019
acs_1508.jpg

Dette er min familie. Min fine familie. Som jeg er så stolt over.

Nå er det ca to år siden vi døpte Nelly i kirka. Den prosessen var ikke bare hyggelig. Jeg har tidligere nevnt dette i forbifarten, men jeg skriker det høy nok en gang. Dette fordi jeg ønsker at alle skal bli mer bevisst rundt dette med homofili og det at homofile –  tross våre rettigheter ikke alltid blir behandlet slik som alle andre.

Vi ønsket selvfølgelig en homovennlig prest/kirke da vi skulle døpe vår datter. Men de to første vi var i samtale med delte ikke vårt syn. Hvilket betød at dersom vi en gang ønsket å gifte oss var det ikke et alternativ å vie oss- men de kunne selvfølgelig døpe vår datter. Men ok? Skal vi la noen som ikke anerkjente oss som likeverdige mennesker døpe vårt barn? Er ikke vi like mye verdt som Per og Kari??

Gutt gutt, jente gutt, jente jente. Jeg mener, spiller det noen rolle? Det gjør meg trist og litt forundret over at vi skal støte på slik problematikk. Alle fortjener å bli akseptert og behandlet likt. Uavhengig av legning og religion. For størst av alt er kjærligheten. Ikke sant?

Det er så viktig å snakke åpent å belyse dette temaet. Jeg håper at vår datter vokser opp i et samfunn med stadig større respekt for medmennesker uavhengig av legning og religion.

Jeg ønsker at det å ha to mammaer skal være like vanlig som det å ha en mamma og en pappa. For det ER DET! Det er helt normalt. Familier kommer i forskjellige former. Noen har bare en forelder og noen har to pappaer. Det viktigste er kjærlighet. Jeg sier det igjen, STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply